Valuta:
Jezici:
Hrvatski English Deutsch 
Košarica:

now in your cart 4 proizvoda
Proizvođač:
Pingpong.hr
Ping pong
Dobrodošli u naš web-shop profesionalne i hobby stolnoteniske opreme najpoznatijih europskih i azijskih proizvođača.

Nudimo Vam i dalje veliki izbor opreme za stolni tenis te Vas pozivamo da slobodno potražite artikl koji Vas zanima te nas kontaktirate putem E-maila ili online narudžbe.
Kategorije
Promocija
Knjiga "Tehnika s Vladimirom Samsonovom"
Knjiga "Tehnika s Vladimirom Samsonovom"
90.00Kn85.00Kn
Članci prema autoru
Darko
Članci
Novi članci
Svi članci
Buduænost Europe upitna - R. Hud
Loptice - R. Hudetz (1)
Najdra¾a vje¾ba W. Schlagera (1)
O reketima - R. Hudetz (1)
Osnove izvoðenja servisa (1)
Plastiène loptice - R. Hudetz (1)
Prièa o topspinu - R. Hudetz (1)
Buduænost Europe upitna - R. Hudetz
Prof. Radivoj Hudetz, Zagreb STOLNI TENIS: BUDUÆNOST EUROPE UPITNA? Kada se na kraju 2014 svedu raèuni, pogledaju svjetske rangliste u svim uzrastima u mu¹kim i ¾enskim kategorijama mo¾emo na prvi pogled biti zadovoljni Europom u mu¹koj i ¾enskoj konkurenciji – kod mu¹karaca se meðu prvih 50 nalazi èak 21 igraè iz Europe, kod ¾ena 17! Taj podatak svakako veseli, ali veselju nema mjesta kada se detaljnije analizira situacija. Kod mu¹kih Boll i Samsonov, koji su jedini godinama bili u stanju pobjeðivati i najbolje Kineze, za¹li su u godine i pomalo gube korak. Od mladih jedini se Ovcharov uspio uèvrstiti u prvih 10, ali na¾alost on jo¹ uvijek nije u stanju pobjeðivati najbolje Kineze, pitanje je da li i kada æe uspjeti napraviti taj korak. U posljednje vrijeme veliki napredak je napravio Portugalac Freitas, igraè u najboljim godinama, koji je svojim ulaskom u Top 10 na svjetskoj ranglisti zacijelo dostigao svoj maksimum. Od svih ostalih brojnih Europejaca u Top 50 jedino Gauzy, Carlsson, Franziska i Pitchford mogu ozbiljno napredovati, no njihov limit je vjerojatno ulazak u Top 20 a ne ugro¾avanje Kineza! Nekada velika ©vedska meðu najboljima ima tek Carlssona (39.) i Gerella (41.), Francuska usprkos dugogodi¹nje dominacije svojih juniora tek Gauzyja (37.) i Matteneta (38.), Rusija je spala na Vlasova (49.) kojemu je ulazak u top 50 gornja granica, dok Maðari koji su pred tridesetak godina vladali Europom i svijetom danas nemaju nikoga niti u ¹iroj svjetskoj eliti. Hrvatska je jedina od zemalja iz nekada¹nje stolnoteniske velesile Jugoslavije koja ima igraèa meðu prvih 50 – Andrej Gaæina postepeno napreduje, ima izgleda i da se probije meðu 20 najboljih. Kod ¾ena je situacija moglo bi se reæi gotovo katastrofalna, usprkos 17 igraèica koje nastupaju za europske reprezentacije a nalaze se meðu 50 najboljih igraèica na svjetskoj ranglisti. Od tih 17 igraèica èak 9 su Kineskinje koje igraju za europske reprezentacije i dijelom mogu igrati samo na prvenstvima Europe a ne na Svjetskim prvenstvima zbog primjene razlièitih pravila o registraciji za novi savez od strane ITTF i ETTU. Alarmantno zvuèi podatak da od deset najboljih Europejki na ranglisti osam su Kineskinje a tek dvije su „prave“ Europejke, Pota i Samara, koje su veæ dosegle svoj maksimum i ne mogu biti konkurencija niti drugoj kineskoj garnituri. Od svih 17 europskih igraèica meðu prvih 50 na svjetskoj ranglisti tek od Solje Petrisse (Ger) i Polcanove (Aut) se mo¾e oèekivati veæi napredak, ali to znaèi tek moguæi ulazak u Top 20! Europske reprezentacije iz prve jakosne skupine gotovo bez iznimke u sastavu imaju jednu ili dvije Kineskinje – to donosi rezultate i medalje s kontinentalnih prvenstava ali niti u jednoj zemlji nije bitno pomoglo razvoju ¾enskog stolnog tenisa. Jedino Rumunjska redovno osvaja medalje i uvijek je u vrhu s igraèicama iz „vlastite proizvodnje“, nekada¹nja velesila Rusija takoðer nikada nije posezala za Kineskinjama, ali danas ima samo vi¹e igraèica mlade i srednje generacije koje za sada Rusiju ne uspijevaju pribli¾iti vrhu! U mu¹kom europskom vrhu nalaze se igraèi koji su dostigli ili veæ pre¹li svoj zenit – ti igraèi objektivno nemaju izgleda ugroziti dominaciju Kineza a sve te¾e se nose s ostalim vodeæim azijskim reprezentacijama. Kod ¾ena europske Kineskinje kao i ostale najbolje europske igraèice nemaju ba¹ nikakvih izgleda u srazu s Kinom, sve vi¹e zaostaju za ostalim najboljim azijskim ekipama. MLADI EUROPE U USPOREDBI S OSTATKOM SVIJETA Svjetske rangliste u uzrasnim kategorijama U15, U18 i U21 daju tek pribli¾nu sliku odnosa snaga u bli¾oj stolnoteniskoj buduænosti. U obzir treba uzeti da najbolji mladi igraèi ne postaju automatski najbolji seniori premda je svatko sklon tome da svoje juniorske zvijezde vidi u skoroj buduænosti i u seniorskom vrhu. Znatan broj juniorki i juniora ne uspijeva uspostaviti prikljuèak kod prijelaza u seniore. Kod plasmana Kineza na svjetskim ranglistama treba imati na umu da njihovi kadeti (U15) gotovo ne nastupaju na kadetskim turnirima a Kinezi uopæe ne nastupaju na turnirima U21 koji su u redovnom programu World-tour turnira. U15 Kod kadeta se meðu prvih 10 na svjetskoj ranglisti nalaze se Rumunj Pletea (6), i Francuz Givine (10), meðu prvih 20 su jo¹ Rumunj Sipos (12), Rusi Abusev (13) i Ivanin (16), Francuz Bertrand (17), meðu prvih 50 dodatno su po jedan Nijemac, Danac, Moldavac, Englez, Litavac, Talijan, Rus i dva ©veðana. Na ranglisti su iz ranije navedenih razloga svega dva Kineza, tako da èinjenica da se meðu najboljih 50 kadeta na kraju 2014 nalazi 15 kadeta iz Europe je solidan rezultat koji bi u iduæim sezonama mogao rezultirati boljim rezultatima europskih juniora. Kod U15 kadetkinja meðu prvih 10 na ranglisti godinu je zavr¹ila samo Rumunjka Diaconu (7) dok su meðu prvih 20 jo¹ Belgijanka Lung (14) dvije Ruskinje Volkova (16) i Taylakova (20). Meðu prvih 50 jo¹ je 15 Europejki, po jedna iz Bjelorusije, Èe¹ke, Turske, Maðarske, po dvije iz Srbije, ©vedske, Njemaèke, Francuske, tri iz Rusije. Meðu prvih 50 kadetkinja tako se na¹lo 19 igraèica iz Europe, ali uz gotovo potpunu apstinenciju Kineskinja. Premda se meðu prvih 10 nalazi tek jedna Europljanka, ipak brojnost europskih kadetkinja meðu prvih 50 daje kakve takve nade za napredak ¾enskog stolnog tenisa. Svakako veseli da se nekada¹nja velesila Rusija i kod kadeta i kadetkinja pomalo budi, po dva kadeta i dvije kadetkinje su meðu prvih 20 na svjetskoj ranglisti a jo¹ po jedan kadet i kadetkinja meðu prvih 50. U18 U kategorijama juniora i juniorki Kinezi i Kineskinje redovno nastupaju te se to odrazilo i na svjetskim ranglistama – kod juniora meðu prvih 20 èak je 9 Kineza, pored njih i 5 Japanaca! Europa je do¾ivjela pravi potop – meðu 20 juniora svijeta na ranglisti se nalazi samo ©veðanin Kallberg (16)! Meðu prvih 50 na ranglisti su dodatno po jedan Nijemac, Poljak, Maðar, ©veðanin te po dva Francuza i dva Hrvata. Meðu prvih 50 na svijetu je tek 9 juniora iz Europe, niti jedan meðu prvih 10!! Francuzi koji su godinama vladali europskim juniorskim stolnim tenisom pomalo posustaju, gube primat u Europi, zaostaju u svijetu. Od francuskih „zlatnih“ juniorskih generacija seniorska reprezentacija Francuske do danas nije imala velike koristi, umirovljena generacija „tri mu¹ketira“ (Gatien, Chila, Eloi) nije do sada dobila nasljednike. Najbolji juniori Europe Francuzi Akkuzu, Cassin, ©veðani Kallberg, Ahlander, Nijemac Ort, Poljak Zatowka, pa èak niti pobjednik Europa Junior Top 10, bronèani s Europskog juniorskog prvenstva i najbolji junior Europe s posljednjeg Svjetskog juniorskog prvenstva Zeljko (Hrvatska) nemaju mjesta u svojim seniorskim reprezentacijama, samo je Pucar (Hrvatska) izborio mjesto rezerve u svojoj seniorskoj reprezentaciji! Najbolji kineski juniori i juniorke nalaze se u vrhu svjetskih seniorskih ranglisti ¹to ukazuje na ogromnu razliku u kvaliteti. Kod juniorki se kao i kod juniora meðu najboljih 20 juniorki svijeta nalazi tek jedna Europejka, Nijemica Mittelham na 18. mjestu! Zanimljivo je da se meðu 20 najboljih nalazi èak 9 Japanki koje su u mlaðim kategorijama uvjerljivo druge iza Kine, daleko ispred ostalih. Struènjaci sumnjaju da æe ta generacija Japanki ugroziti Kinu iz jednostavnog razloga ¹to su najbolje Kineskinje za glavu vi¹e od izrazito malih najboljih Japanki te tako imaju veliku fizièku prednost. Od 20-tog do 50-tog mjesta na ranglisti od Europejki nalaze se jo¹ tri Nijemice (Mantz, Lemmer, Wolf), dvije Ruskinje (Guseva, Malanina), dvije Francuskinje (Pfeffer, Chasselin), dvije Rumunjke (Balint, Diaconu) i jedna Hrvatica (Rakovac). Stanje je brojèano ne¹to bolje nego kod juniora, ukupno 11 igraèica je meðu prvih 50, ali najbolja je tek na 18. mjestu na ranglisti! Od svih navedenih juniorki stalno mjesto u prvoj postavi svoje reprezentacije ima tek Rakovac (Hrvatska), ali ta reprezentacija ne igra u prvoj jakosnoj skupini na prvenstvu Europe. Europske juniorke zaostaju za najboljim svjetskim juniorkama u tehnici, koncepciji igre, fizièkoj pripremi, mo¾da æe tek pokoja vrlo talentirana juniorka poput Lemmer, Mittelham, Diaconu, Rakovac u dogledno vrijeme popraviti „krvnu sliku“ europskog ¾enskog stolnog tenisa. U21 Ta uzrasna kategorija uvedena je kako bi se juniorima omoguæio postepeni prijelaz u seniorsku konkurenciju. Kinezi smatraju da njihovi najbolji juniori moraju najkasnije po zavr¹etku juniorske karijere biti baèeni u vatru meðu seniore, dok Europa uvodi prvenstvo Europe za U21 kako bi pomogla najboljim juniorima da se lak¹e snaðu po izlasku iz juniorske kategorije. Europski struènjaci trebaju naæi odgovore na pitanje kako ubrzati razvoj mladih igraèa koji se u Europi u pravilu znatno sporije probijaju meðu seniorima. Na ranglisti za mlaðe seniore U21 nalaze se kineski igraèi, ali samo sa svojim rezultatima meðu seniorima odnosno juniorima, oni ne nastupaju i ne skupljaju bodove na turnirima U21. Na prva tri mjesta na ranglisti su Kinezi Fan Zhedong, Yan An i Japanac Niwa Koki, igraèi koju su u naju¾em svjetskom vrhu u mu¹kom stolnom tenisu. Meðu prvih 10 na ranglisti su Francuz Gauzy (7), i Englez Pitchford (9), meðu prvih 20 jo¹ su Slovak Wang (14) i Francuz Quaiche (17). Meðu prvih 20 nalazi se 15 igraèa iz azijskih zemalja, tek 4 iz Europe i sjajni brazilski junior Calderano. Meðu prvih 50 jo¹ su èetiri Francuza, dva Belgijanca te po jedan Poljak, Nijemac, ©veðanin, Portugalac. U generaciji koja bi veæ sada trebala zamijeniti veterane u europskom vrhu Europa debelo zaostaje za Azijom. Meðu mlaðim seniorkama U21 meðu prvih 20 na ranglisti nalaze se tako tek dvije igraèice iz Europe – Solja P. (Ger 11) i Polcanova (Aut 12) Meðu prvih 10 nema niti jedne Europejke, od 20-tog do 50-tog mjesta na ranglisti slijede Szocs (Rou,23), Madarasz (Hun, 26), Eerland (Nld, 27), Noskova (Rus, 31), Mittelham (Ger, 35), Rakovac (Cro, 47 i Xiao (Por, 49). Meðu 50 najboljih mlaðih seniorki u svijetu ukupno je 9 igraèica iz Europe, najbolja Ruskinja je Blazhko (52), najbolja Francuskinja Gassnier (60), najbolja Rumunjka Diaconu (62). Svakako sasvim nedovoljno za pri¾eljkivani preporod europskog ¾enskog stolnog tenisa. SVJETSKO JUNIORSKO PRVENSTVO 2015 Rezultati Svjetskog juniorskog prvenstva svijeta odr¾anog u prosincu 2014 u Kini zorno prikazuju koliko Europa zaostaje za svijetom u uzrasnoj kategoriji koja najizravnije pokazuje kakvi æe biti efekti dolazeæe smjene generacija. U svih sedam konkurencija (pojedinaèno juniori, juniorke, parovi juniori, juniorke, mje¹oviti parovi, ekipe juniori, juniorke) zlatne medalje su osvojili igraèi i igraèice iz Kine, pored toga jo¹ 2 srebra i 7 bronci. Japan je osvojio 4 srebra, Rep. Koreja 1 srebro i 2 bronce, po jednu broncu Tajpeh, Hongkong i USA kao jedina ne azijska zemlja koja je osvojila medalju!! Europa je na¾alost ostala praznih ruku. U ekipnom dijelu natjecanja juniorki dominirale su Kineskinje koje nisu do¾ivjele niti jedan pojedinaèni poraz, pobijedile su u 5 ekipnih susreta u svih 15 pojedinaènih susreta, Japanke su do¾ivjele samo tri pojedinaèna poraza u susretu s Kinom tako da u pet susreta imaju 12 pojedinaènih pobjeda i tri poraza u finalu s Kinom. Europljanke su izgubile svih 6 pojedinaènih susreta u meèevima s Kinom i sva tri pojedinaèna susretu u meèu s Japankama. Kod juniora su takoðer dominirali Kinezi s pet ekipnih pobjeda i 15 pojedinaènih pobjeda bez poraza u tim susretima. Japanci su i ovdje bili uvjerljivi kao drugi, postigli su 4 ekipne pobjede uz tri poraza od Kine u finalu. Pored tri pojedinaèna poraza od Kine izgubili su jo¹ samo jedan pojedinaèni susret – ©veðanin Kallberg pobijedio je Japanca Tsuboi-ja. Bilanca susreta Europljana s Kinezima i Japancima u ekipnom dijelu – 1 pojedinaèna pobjeda uz 15 pojedinaènih poraza!! U glavnom ¾drijebu juniora pojedinaèno Europljani su se proveli kao bosi po trnju, s Kinezima su do¾ivjeli 7 poraza bez pobjede, s Japancima 4 poraza uz jednu senzacionalnu pobjedu – Zeljko (CRO) je pobijedio 4:3 Japanca Sakai-a nakon ¹to je gubio 3:11, 3:11, 3:11 i 2:7!! To sigurno spada u najveæe preokrete ikada na svjetskim prvenstvima. To je skor 1: 11 u susretima Europljana s Kinezima i Japancima. S ostalim vaneuropskim igraèima Europljani se nisu mnogo bolje proveli – s Hongkong-om 1pobjeda i 4 poraza, s Thailandom 1 poraz, s Kazahstanom 1 poraz, sa Singapurom 1 poraz, s Korejom 1 pobjeda uz 3 poraza, s Brazilom 1 poraz, s Taipehom 2 pobjede i dva poraza. Ukupno su Europljani u glavnom ¾drijebu Svjetskog prvenstva protiv vaneuropskih igraèa postigli bilancu postigli 5 pojedinaènih pobjeda uz 24 poraza, rezultata koji Europu zaista mora zabrinuti! Kod djevojaka su dominirale Kineskinje, koje su izgubile jedan pojedinaèni susret od Japanke, to je ujedno bio jedini poraz jedne Kineskinje na cijelom turniru, naravno ako se izuzmu meðusobni susreti Kineskinja. Europljanke su bile bez ikakvih ¹ansi u susretima s Kineskinjama (0 pobjeda, 6 poraza) i Japankama (0 pobjeda, 7 poraza). S igraèicama ostalih vaneuropskih reprezentacija Europljanke su postigle slijedeæe rezultate: Hongkong 1 pobjeda, 3 poraza, Tajland 2 poraza, Koreja 2 pobjede, 2 poraza, Indija 1 pobjeda, 1 poraz, USA 1 pobjeda 1 poraz, Urugvaj 1 pobjeda. Ukupna bilanca Europejki u susretima s igraèicama vaneuropskih zemalja bila je pora¾avajuæa kao i kod juniora - 7 pobjeda uz 23 poraza. Europa svakako nu¾no treba zajednièke programe podupiranja i razvoja mladih igraèa, u juniorskoj konkurenciji Europa je zaostala, tko æe zamijeniti dana¹nju europsku elitu??
Trenutno nema članaka u ovoj temi.
Zamost d.o.o.
Pećine 3,10000 Zagreb
OIB: 63312231321
tel./fax. 01 37 38 139
mob. 091 504 5529
direktor: Darko Arapovi