Richard Prause – Osnove stolnog tenisa – servis

tra 20, 2011

Richard Prause Osnove stolnog tenisa – servis (ITTF Coaches corner) Richard Prause bio je njemački stolnoteniski reprezentativac, a od 2004 do 2010 vodio je kao trener njemačku mušku reprezentaciju. Od 2011 trener je u Međunarodnom stolnoteniskom centru “Werner Schlager Academy” u Beču. Servis Da li je važno kojim ćemo dijelom površine reketa udariti loptu? Kod izvođenja servisa važan je čitav niz detalja. Jedan od detalja kojeg mnogi igrači nisu svjesni je kojim dijelom reketa treba udariti loptu. Ovisno o tome kojim dijelom reketa će lopta biti udarena mogu se istim pokretom proizvesti razne vrste rotacija i tako protivniku otežati “čitanje” servisa. Slike 1 a i 1 b objašnjavaju osnovne principe kontakta lopte s reketom kod izvođenja rezanog servisa. Ako podijelimo površinu reketa na gornji i donji dio (žuta linija) lopta udarena donjim dijelom površine reketa (1 b) dobiti će više rotacije nego lopta udarena gornjim dijelom površine reketa (slika 1 a). Ako lopticu udarimo gornjim dijelom površine reketa i pri tome reket držimo u okomitom položaju lopta gotovo neće imati rotacije! Varijante servisa sa i bez rotacije naročito su efikasne kod kratkih servisa. Vrijedi li isti princip i za servise s postraničnim rotacijama (sidespin rotacije)? Sve ranije navedeno vrijedi u principu i za servise s postraničnim rotacijama samo što je kod tih servisa reket okrenut glavom nadolje, u okomitom je položaju. Kada loptu udarimo gornjim dijelom reketa (slika 2 a) lopta će dobiti manje rotacije nego ako je udarimo donjim dijelom reketa (slika 2 b), što je vezano i uz činjenicu da donja polovina reketa u pokretu servisa ima veću brzinu od gornje polovine! Servisi udareni u raznim točkama pokreta Prikrivanje servisa tj. otežavanje “čitanja” servisa moguće je izvesti i tako da se uvijek izvodi isti pokret udarca ali se lopta udara u raznim fazama tog pokreta. Na slikama 3 a do 3 e vidi se pokret kod izvođenja servisa s lijeva u desno i povratno s desna u lijevo. Postoji mogućnost da se loptica udari u prvoj fazi pokreta (slika 3 b) ili tek u drugoj, povratnoj fazi pokreta (3 d), nakon što reket iz krajnje točke 3 c počnemo vraćati u početni položaj 3 a. Na fotografijama 4 a i 4 b vidimo razlike u položaju reketa – položaj 4 a je položaj za izvođenje servisa s različitim varijantama postraničnih rotacija dok položaj 4 b omogućava topspin servis ili servis s čistom postraničnom rotacijom. Trening servisa Savladavanje osnovnih varijanti navedenih servisa zahtijeva mnogo strpljenja i koncentriranog vježbanja. Većina je vrhunskih igrača otišla korak dalje od gore navedenih osnovnih tehnika i nastoji protivniku otežati “čitanje” servisa koristeći kod udarca razne položaje i brzine reketa. Današnji igrač broj 1. sa svjetske rangliste Timo Boll poznat je kao odličan server. On sjajno izvodi servise kod kojih pogađa loptu u raznim fazama istovrsnog pokreta i raznim brzinama pokreta, tako da je vrlo teško procijeniti koliko i kakvog spina ima lopta. Prema novim pravilima servisa server više ne smije sakrivati servis, no to nije znatno olakšalo “čitanje” servisa vrhunskih igrača. Zbog novog pravila danas više nije osnovni problem vidjeti koju vrstu rotacije lopta ima (backspin, topspin, sidespin) već je problem ocijeniti koliko te rotacije lopta ima!