Politika privatnosti

ZAMOST d.o.o., Pećine 3 10000 Zagreb, OIB: 63312231321 (u daljnjem tekstu: ZAMOST d.o.o.) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Politika privatnosti ima svrhu objasniti kako i zašto prikupljamo Vaše osobne podatke prilikom korištenja web stranice pingpong.hr.

Pročitajte ovu Politiku privatnosti pažljivo kako biste razumjeli razloge i načine prikupljanja i korištenja Vaših osobnih podataka.

Voditelj obrade

U kontekstu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR), voditelj obrade je:

  • Zamost d.o.o., Pećine 3 10000 Zagreb, OIB: 63312231321
  • Adresa elektroničke pošte: darko.arapovic@gmail.com
  • Info tel. 00 385 91 504 55 29

Svrha prikupljanja podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju web stranicama pingpong.hr, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bila individualna te kako bi ponudu proizvoda i usluga u što većoj mjeri prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

Osobne podatke u pravilu prikupljamo izravno od Vas kada naručite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac.
Ako osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na adresu e-pošte: darko.arapovic@gmail.com ili na adresu Zamost d.o.o., Pećine 3, 10000 Zagreb. Provedeno povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije povlačenja.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja.

U bilo kojem trenutku možete zatražiti ispravak ili ažuriranje podataka, povući privolu za obradu istih ili u potpunosti obrisati Vaš profil.

Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo i obrađujemo?

Prilikom kupnje, prodavatelj od kupca može zatražiti podatke kao što su: ime i prezime, e-mail, broj telefona i/ili mobitela, adresa, poštanski broj, grad, država, regija te OIB ukoliko je Kupac pravna osoba. Također prikupljamo osobne podatke koje nam pružite prilikom popunjavanja online obrazaca.

Ukoliko Kupac i/ili Korisnik želi otvoriti svoj korisnički račun na stranicama pingpong.hr, uz prethodno navedene podatke će se od Kupca/Korisnika zatražiti i lozinku te korisničko ime. Nakon što se osoba registrira kao Kupac, ima pristup profilu te izmjeni unesenih podataka. Kreiranjem korisničkog računa kupac potvrđuje da se slaže s Politikom privatnosti i Općim uvjetima poslovanja tvrtke Zamost d.o.o.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i stranicama koje su Vam prikazane. Prodavatelj preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun na web stranici pingpong.hr. Prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku preporučujemo kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da upotrijebite lozinku od barem šest znakova.

Vaša prava

Vaša prava su slijedeća:

Pravo na pristup

Imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju – između ostalog – svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa.
Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak

Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”)

Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje Vaših osobnih podataka, a mi smo ih obvezni izbrisati.

Pravo na ograničenje obrade

Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor

Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu Vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo Vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka

Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom obliku i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više prethodno navedenih prava, kontaktirajte ZAMOST d.o.o. na adresu: Pećine 3, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte: darko.arapovic@gmail.com.
Također, ako smatrate da se Vaša prava ne poštuju, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o Vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od bilo koje organizacije ili pojedinca.

Prikupljeni osobni podaci za prethodno navedene svrhe bit će pohranjeni u trajanju potrebnom za navedene svrhe. Vaši osobni podaci neće se čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što ZAMOST d.o.o. razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljenji ili obrađeni. ZAMOST d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u razdoblju koji propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa, Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. ZAMOST d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u razdoblju koji propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Primatelji osobnih podataka

Vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim poslovnim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime ZAMOST d.o.o.. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanja, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge u i izvan prodajnih centara. Dužnost je tih pružatelja usluga, sukladno ugovornim pravima i obvezama, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili uz obvezu da ih primjereno zaštite i smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima, poslovni partneri koji pružaju usluge u ime ili za ZAMOST d.o.o. mogu Vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da s Vašim podacima postupaju primjenjujući posebne sigurnosne mjere u skladu s propisima koji se primjenjuju u Europskoj uniji.

Kolačići

Kako bi održavali mrežnu stranicu i osigurali njezine funkcionalnosti na očekivanoj razini, ZAMOST d.o.o. koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”. Kolačići su male datoteke koje dostavljamo na Vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Kolačići mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati našu mrežnu stranicu i pregledavati rezultate koji su relevantni za Vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima Vas i druge posjetitelje naše mrežne stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.